Newsletter

Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9-15

Telefon:501-760-186

Skontaktuj się z naszą infolinią

PayPal

Regulamin

Sklepu Internetowego "DobraBielizna24"

1. Właściciel

Sklep internetowy "DobraBielizna24" dostępny pod adresem www.multicomm.pl prowadzony jest przez firmę MULTICOMM Piotr Dziadkowiec wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dnia 1 grudnia 2011 roku; NIP: 646-241-41-82, REGON: 242787685, z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 10/27, 43-100 Tychy.

2. Zamówienia

Zamówienia przyjmowane są poprzez niniejszy Sklep Internetowy lub na adres e-mail: biuro@dobrabielizna24.pl. Wszystkie oferowane towary są nowe i oryginalne oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć towary bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Ceny towarów są cenami brutto. Kolory na fotografiach mogą nieznacznie odbiegać od kolorów sprzedawanych produktów. Poszczególne sztuki mogą różnić się odcieniem i pochodzić z różnych partii produkcyjnych.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail, podany w procesie rejestracji, niezbędne dane potrzebne do finalizacji zakupu, w tym numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności.

Dane do przelewu bankowego:

Piotr Dziadkowiec
ul. Dunikowskiego 10/27
43-100 Tychy

ING Bank Śląski:
07105013991000002302440652

3. Dostawa i transport

Zakupione towary wysyłane są najpóźniej w następnym dniu roboczym licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego lub od dnia złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze (wysyłka towarów, w których opisie jest to wyraźnie zaznaczone, może nastąpić później). W celu szybszej realizacji wysyłki można przesłać na adres e-mailowy: biuro@dobrabielizna24.pl bankowe potwierdzenie przelewu. W zależności od wybranej formy dostawy przesyłki są nadawane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem Pocztex. Zawsze informujemy naszych Klientów o nadaniu przesyłki oraz przesyłamy link w celu jej śledzenia.

Do każdej przesyłki dołączany jest, jako dowód zakupu, paragon fiskalny a na życzenie Kupującego wystawiana jest faktura.

Koszt dostawy obejmuje pakowanie i transport. Niezależnie od ilości zakupionego towaru, rozmiaru czy wagi opłata jest stała i wynosi:

Dla płatności realizowanych przelewem bankowym oraz za pomocą szybkich przelewów internetowych systemu PayU lub PayPal a także dla płatności kartami płatniczymi poprzez system PayU lub PayPal:

Przesyłka polecona ekonomiczna - 10,00 zł,
Przesyłka polecona priorytetowa - 11,00 zł,
Pocztex Kurier48 - 11,99 zł,
Pocztex Kurier24 - 13,99 zł.

Dla płatności "za pobraniem":

Pocztex Kurier48 - 13,99 zł,
Pocztex Kurier24 - 16,99 zł.

Przy wartości zamówienia od 200zł przesyłka kurierska GRATIS!

Terminy doręczeń liczone od dnia nadania:

Przesyłka polecona, paczka pocztowa ekonomiczna - przewidywany czas doręczenia 3-4 dni robocze,
Przesyłka polecona, paczka pocztowa priorytetowa - przewidywany czas doręczenia 1-3 dni robocze,
Pocztex Kurier48 - gwarantowane doręczenie do 2 dni roboczych,
Pocztex Kurier24 - gwarantowane doręczenie w następnym dniu roboczym.

Przed odebraniem przesyłki warto sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone w trakcie transportu. W przypadku, gdyby opakowanie przesyłki zostało naruszone i istniałoby podejrzenie uszkodzenia bądź braku kompletności zamówionych towarów proszę nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub listonosza sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym.

Koszt transportu dla wysyłki poza granicę Polski określany jest indywidualnie dla każdej transakcji na podstawie zapytania Kupującego.

W przypadku nie odebrania przesyłki i jej zwrotu do Sprzedającego, Kupujący jest dodatkowo obciążany kosztem transportu zwrotnego a Sprzedający ma prawo potrącić odpowiednią kwotę z dokonanej przedpłaty lub domagać się zapłaty w inny sposób, także na drodze sądowej. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówień od Klientów, którzy nie odebrali wcześniejszych przesyłek.

Zamówione towary po wcześniejszym sprawdzeniu i zabezpieczeniu wysyłane są jedną przesyłką.

Ze względu na maksymalną możliwą do uzyskania kwotę odszkodowania z tytułu nie doręczenia przesyłki rejestrowanej (poleconej) przez Pocztę Polską w wysokości 110zł netto, przy zamówieniach o większej wartości zaleca się wybór przesyłek kurierskich, które w cenie nadania posiadają ubezpieczenie od 1000zł, dla usługi Kurier48, do 5000zł dla usługi Kurier24.

4. Pełnomocnictwo

Kupujący udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z Pocztą Polską oraz firmą kurierską Pocztex na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz Kupującego. Pełnomocnictwo to ma na celu utrzymanie kosztów przesyłki na jak najniższym poziomie i nie powoduje żadnych dodatkowych obciążeń dla Kupującego. Pełnomocnictwo zostaje udzielone poprzez złożenie zamówienia do realizacji. Koszty dostawy nie będą uwzględniane na paragonie fiskalnym ani na fakturze. W przypadku braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa lub konieczności ujęcia kosztów dostawy na paragonie fiskalnym lub na fakturze, należy przesłać na adres e-mail Sprzedającego stosowne oświadczenie woli.

5. Zwrot towarów, reklamacja, wymiana

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności z zastrzeżeniem, że Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@dobrabielizna24.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Zwracany towar wraz z dowodem zakupu należy nadać przesyłką rejestrowaną na adres siedziby firmy, tj. na dane: MULTICOMM Piotr Dziadkowiec, ul. Dunikowskiego 10/27, 43-100 Tychy. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem. Pieniądze zwracane są Kupującemu po sprawdzeniu towaru na rachunek bankowy.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

"Do firmy: MULTICOMM Piotr Dziadkowiec, ul. Dunikowskiego 10/27, 43-100 Tychy

Ja [imię, nazwisko Kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy oraz ilości zwracanych towarów], numer zamówienia: [numer zamówienia].
Data zawarcia umowy: [data], data odbioru towaru: [data].
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko Kupującego].
Adres: [adres Kupującego].
Nr rachunku bankowego: [nr rachunku bankowego do przelewu pieniędzy z tytułu zwrotu towaru].
Data: [data odstąpienia od umowy].
Podpis: [imię i nazwisko Kupującego]."

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, m.in. do umowy:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: biuro@dobrabielizna24.pl, lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Wymiany towarów są przeprowadzane na koszt Kupującego. Wymieniany towar należy odesłać przesyłką rejestrowaną na dane: MULTICOMM Piotr Dziadkowiec, ul. Dunikowskiego 10/27, 43-100 Tychy.

6. Postanowienia końcowe

Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania e-faktur oraz do ich wysyłania w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

W związku z równoległym prowadzeniem sprzedaży w sklepie tradycyjnym oraz w serwisie aukcyjnym Allegro i możliwością uprzedniego zbycia danego towaru zastrzega się prawo do odstąpienia od danej umowy sprzedaży.

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego DobraBielizna24 w związku z dokonywanymi zakupami jest MULTICOMM Piotr Dziadkowiec z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 10/27, 43-100 Tychy, nr zgłoszenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 003552/2013. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za nabywane towary za pośrednictwem systemu PayU przekazywane są spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych, z siedzibą przy ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazywane dane osobowe są niezbędne do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

W celu realizacji przesyłki dane osobowe Klientów mogą być przekazywane Poczcie Polskiej SA oraz firmie kurierskiej.

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia konta oraz w celu realizacji zamówienia.

Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i publikacji zdjęć oraz wszelkich treści umieszczonych w niniejszym Sklepie.

Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy regulamin i jego postanowienia.